inregistrare
|
utilizator: parola:
|
intra
|
ai uitat parola ?
Livrare mancare Qzine Catering
Catering Livrare Mancare Catering Livrare mancare Livrare mancare catering oferte Catering Evenimente Livrare mancare Contact

Comenzi

comenzi@qzine-catering.ro

Romtelecom: 021 9650

Vodafone:0735 17 18 19

 

Reclamatii sugestii

0722 60 39 32

Program L-V 9.00-15.30

 Zone delivery: Victoriei, Romana, Ion Mihalache, Titulescu, Banu Manta, Dacia, Buzesti, Semanatoarea, Crangasi, Grivitei, Gara de nord, Vasile Milea, Iuliu Maniu (partial),  Izvor, Stirbei Voda, Cotroceni, Kogalniceanu, Expozitiei, Charles de Gaulle, Dorobanti, Stefan cel Mare, Floreasca, Unirii, Baneasa (partial) Aviatiei (partial), Dimitrie Pompei. Pentru comenzi mai mari putem livra si in alte zone.

 

Livrarea este gratuita pentru comanda minima de 60 lei, pentru comenzi mai mici se poate percepe o taxa de transport intre 6-10 lei in functie de adresa de livrare.

 

Imaginile prezentate pe site sunt cu titlu informativ iar produsele livrate pot suferi mici modificari.

 

POLITICA CU PRIVIRE LA PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL SI CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

(Informare)

 

 

Introducere

 

Qzine Catering SRL se angajează să vă protejeze și să respecte confidențialitatea datelor dvs. personale. În acest sens, prin prezentul document se asigură informarea dvs. cu privire la modalitatea în care sunt prelucrate datele dvs. precum şi drepturile pe care le aveţi în calitate de Persoană vizată referitoare la informațiile dvs. personale pe care le deținem.

 

Prezenta politica de confidențialitate are scop de notificare a dvs. întrucât stabilește modul în care se pot utiliza, procesa și stoca informațiile dvs. personale,  date ce au fost obţinute în mod direct de la dvs., așa că acordați atenție deosebită informațiilor comunicate.

 

Potrivit GDPR (General Data Protection Regulation) date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”), cum ar fi nume, prenume, număr de telefon, adresa, data nasterii, cod numeric personal, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale

 

Legea aplicabilă

Legile care guvernează materia protecţiei datele cu caracter personal în Romania sunt: Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor) ("GDPR") denumit în continuare Regulament.

 

Operatorul de date cu caracter personal (Identitatea și datele de contact ale operatorului)

Societatea QZINE CATERING SRL înmatriculată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul  București sub nr. J40/15227/2011, cu sediul în  București, str. Ciresului nr. 29, Sector 2 si punct de lucru in str. Nicolae Filipescu nr. 53-55, parter, camerele 1-3, Sector 2, cod de inregistrare RO 29479778, Ne puteti contacta la următoarele numere de telefon 0219650/ 021312990 sau adrese de email contact@qzine-catering.ro

 

Societatea QZINE CATERING SRL are calitatea de operator de date cu caracter personal şi va fi denumită în continuare Operatorul, iar potrivit dispoziţiilor Regulamentului Operatorul stabileşte scopul pentru care sunt prelucrate datele cu caracter personal ale persoanei vizate precum şi mijloacele prin care urmează să se realizeze această prelucrare.

 

 

 

Scopul prelucrării

Operatorul colectează informații pentru unele sau toate din următoarele motive:

  • Pentru a vă oferi servicii de catering, alimentare și restaurant, pe bază de contract sau comandă, cu livrare sau fără livrare a hranei (ridicare personală de la sediul Operatorului), 
  • Pentru a oferi informații despre produsele sau serviciile cu privire la care v-aţi manifestat interesul să le achiziționați, cum ar fi: oferte zilnice, oferte săptămânale, meniuri zilnice, meniuri săptămânale 
  • Pentru a vă oferi informații despre produsele sau serviciile pe care le-ați achiziționat deja de la Operator  
  • Pentru a vă furniza bunuri sau servicii pe bază de contract perfectat în scris sau la distanta (on-line), sens in care datele dvs. vor fi folosite pentru transmiterea si comunicarea ofertei, detaliilor evenimentului, costuri ale serviciilor ofertie, date privind livrarea 
  • Pentru facturarea produselor/serviciilor achizitionate de la noi si livrarea lor către dvs., daca este cazul; 
  • Pentru indeplinirea unor obligatii legale, daca este cazul, cum ar fi retinerea, declararea si virarea impozitelor si contributiilor datorate de dvs. sau alte obligații de această natură, obligații legale ce s-ar genera in temeiul unui contract incheiat cu operatorul.

 

Temeiul juridic al prelucrării

Operatorul va prelucra datele dvs. cu caracter personal în baza următoarelor temeiuri prevăzute de Regulament:

  1. Executarea sau încheierea contractului cu dvs. și pentru a da curs solicitărilor/cererilor/comenzilor dvs. (art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulament)
  2. Interesele legitime ale Operatorului - Ori de câte ori Operatorul se bazează pe acest temei juridic pentru a prelucra datele dvs., vor fi evaluate interesele Operatorului pentru a se asigura că acestea nu prevalează asupra drepturilor dvs. (art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulament)
  3. Conformarea cu o cerință legală imperativă, inclusiv, de exemplu, cerințe contabile și fiscale, care fac obiectul unor politici interne stricte (cum ar fi perioadele de păstrare) (art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulament);
  4. Consimțământul pe care îl acordați - Operatorul nu se bazează pe alt temei legal, ci pe consimțământul acordat de dumneavoastră pentru prelucrarea datelor pesonale motiv pentru care acesta poate fi retras în orice moment. (art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulament).

 

 Categoriile de date cu caracter personal vizate

Tipurile de informații pe care le putem avea sunt următoarele: numele, adresa, codul numeric personal, documentul de identitate, numărul dvs. de telefon fix și/sau mobil, data nașterii, sexul și adresa de e-mail;

 

Sursa din care provin datele cu caracter personal  

Datele pe care le prelucrează Operatorul sunt date pe care dvs. le-aţi comunicat în mod direct şi care sunt necesare îndeplinirii scopului prevăzut în prezenta notoficare.

 

 

 

Destinatarul sau categoriile de destinatari cărora le sunt divulgate datele cu caracter personal

Operatorul poate să vă transmită informațiile dvs. către terțe părți în vederea îndeplinirii obligațiilor legale.

 

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Vom pastra datele dvs. pe toată durata executării contractului, îndeplinirii obligatiilor asumate față de dvs. sau atât timp cât legea prevede obligaţia păstrării acestor date.

 

Drepturile Persoanei vizate conform Regulamentului

În calitate de persoană vizată, puteți contacta Operatorul în orice moment și în mod gratuit, cu o notificare, folosind datele de contact menționate mai sus la art. 2 în vederea exercitării drepturilor dvs. În conformitate cu prevederile Regulamentului aceste drepturi sunt următoarele:

(1) Dreptul de a fi informat – Aveți dreptul să accesați informațiile dvs. prin formularea unei cereri la adresa de e-mail a Operatorului dacă doriți să accesați informațiile personale pe care Operatorul le deține în legătură cu dvs. (dreptul de acces, articolul 15 din Regulament);

(2) Dreptul la rectificare - Dacă informațiile pe care Operatorul le deține despre dvs. sunt inexacte sau nu sunt complete, aveți dreptul să cereți corectarea acestora. Dacă aceste date au fost transmise unei terțe părți cu consimțământul dvs. sau din motive legale, atunci Operatorul va trebui să le solicite și acestora rectificarea datelor (dreptul de acces, art. 16 din Regulament);

(3) Dreptul la ştergere - Operatorul urmărește să prelucreze și să păstreze datele dvs. doar atât timp cât acest lucru este necesar. În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a  solicita Operatorului să șteargă datele dvs. cu caracter personal pe care le deține. În cazul în care considerați Operatorul păstrază datele mai mult decât este necesar,  contactaţi Operatorul pentru a verifica dacă a încetat contractul dvs. Dacă acesta a încetat, este posibil ca în continuare să existe temeiuri legale pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal (dreptul de ștergere, articolul 17 din Regulament).

(4) Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor – În anumite circumstanţe aveți dreptul să solicitați Operatorului să restricționeze modul în care sunt procesate datele dvs. Acest lucru înseamnă că Operatorului i se permite să stocheze datele, dar să nu le prelucreze în continuare (dreptul la restricționare a procesării, articolul 18 din Regulament),

(5) Dreptul la portabilitatea datelor – Potrivit Regulamentului aveţi dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-aţi furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveţi dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care: 1. prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b); 2. prelucrarea este efectuată prin mijloace automate (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 din Regulament).

(6) Dreptul la opoziţie - În orice moment, aveţi dreptul de a vă opune, conform art. 21 din Regulament, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) sau al articolului 6 alineatul (1) a datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. În acest caz Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavostră.

(7) Dreptul de a retrage consimţământul - Dacă v-ați dat consimțământul pentru a procesa datele dvs., dar vă răzgândiți mai târziu, aveți dreptul să vă retrageți consimțământul în orice moment și Operatorul trebuie să vă oprească prelucrarea datelor (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 din Regulament).

(8) Dreptul de a adresa o plângere autorității de supraveghere – În situaţia în care apreciaţi că Operatorul nu a răspuns solicitării dvs. de a rezolva o problemă specifică, aveţi dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 din Regulament).

 

Art. 8 Dispoziţii finale

Prezenta notificare privind protecția datelor este concepută pentru a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale și drepturile dvs. privind această procesare în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (“GDPR”) și legislația locală în vigoare.